ZADNJE NOVOSTI
IZLOŽENO
DOGAĐAJI

O projektu Frisco1

Projekt FRISCO1 (Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava 1 – negrađevinske mjere) je strateški projekt, koji ima za cilj smanjenje rizika od poplava na slivovima rijeka Dragonje, Kupe, Sutle, Bregane i dijelova slivova rijeka Drave i Mure, a provodi se u okviru programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska.

Program suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska je temeljni dokument, koji pruža okvir za prekograničnu suradnju između Slovenije i Hrvatske u financijskoj perspektivi 2014–2020. Svrha prekogranične suradnje je rješavanje zajedničkih izazova, koji su obostrano prepoznati na pograničnom području, uz istovremeno korištenje raspoloživih potencijala rasta i jačanja procesa suradnje u cilju sveukupnog skladnog razvoja Europske unije.

Osnovne informacije

  • 8 partnera iz Slovenije i Hrvatske (8 nacionalnih državnih i javnih institucija)
  • Trajanje projekta je 36 mjeseci, početak projekta je 11. travnja 2016.g., a završetak 10. travnja 2019.g.
  • Financiranje kroz Program suradnja INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014–2020
  • Ukupni proračun: 4.070.950 €, od toga 85% iz EFRR, 15% nacionalna sredstva
  • Prostorni obuhvat: slivovi rijeka Dragonja, Kupa, Sutle, Bregana, te dijelovi slivova rijeka Drave i Mure

Preglednik područja

Hrvatske vode

Ministrstvo za okolje in prostor

Agencija za okolje Republike Slovenije

Direkcija za vode Republike Slovenije

Državni hidrometeorološki zavod

Državna uprava za zaštitu in spašavanje

Uprava RS za zaščito in reševanje

Inštitut za hidravlične raziskave