Sustav za uzbunjivanje za opasnost od poplava

Trajanje: 11. travanj 2016. – 31. listopad 2017.

Proračun: 385.950,00 €

Kontaktni osebi:
Luka Duh, URSZR, luka.duh@urszr.si
Žarko Vučak, DUZS, zarko.vucak@duzs.hr

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa T7 – Sustav za uzbunjivanje za opasnost od poplava predviđene su tri glavne aktivnosti, kako slijedi:

  1. Analiza postojećeg stanja

Ova aktivnost obuhvaća analizu tehničkog stanja postojeće mreže sirena, mogućnosti proširenja sustava daljninskog upravljanja kao i prijedlog tehničkih rješenja i lokacija za poboljšanje sustava za uzbunjivanje. Provest će se pregled i popis resursa postojećeg sustva za uzbunjivanje.

  1. Odabir lokacija sirena

Sukladno podacima prikupljenim pod točkom 1 napraviti će se prijedlog potencijalnih lokacija za nove sirene. Provjeriti će se mogućnost instalacije i način montaže sirena na predloženim lokacijama. Potrebno je napraviti analizu duž svih slivova kako bi se izbjeglo preklapanje instaliranih elementa sustava na slovenskoj i hrvatskoj strani. Osim toga biti će odabrana najprikladnija vrsta opreme za pojedinu lokaciju.

  1. Instalacija novih sirena

Ova aktivnost se sastoji od nabave opreme i instaliranja novih elemenata sustava za uzbunjivanje  za opasnost od poplava. Rezultat će biti učinkovit sustav uzbunjivanja u prekograničnim riječnim slivovima.

Predviđeni rezultati i isporučevine:

Aktivnost Isporučevine

Broj isporučevina

Analiza postojećeg stanja Dokument »Analiza postojećeg stanja »

1

Odabir lokacija sirena Dokument »Odabir lokacija sirena

1

Instalacija novih sirena Instalirane sirene

24