Slivno područje rijeke Kupe (zajednički alati, modeli, karte i projekti)

Trajanje: 11.travanj 2016. – 10.travanj 2019.

Proračun: 800.000,00 €

Kontakt osobe:
Davorka Stepinac, Hrvatske vode, davorka.stepinac@voda.hr
Tone Cezar, DRSV-Lj, tone.cezar@gov.si
Alenka Kotar, DRSV-NM, alenka.kotar@gov.si

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa T1 – Slivno područje rijeke Kupe (zajednički alati, modeli, karte i projekti) je za prekogranični sliv rijeke Kupe predviđeno sedam glavnih aktivnosti, kako slijedi:

  1. Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za slivno područje rijeke Kupe

U okviru ove aktivnosti se predviđa zajedničko i usklađeno prikupljanje podataka (hidroloških, meteoroloških, hidrogeografskih, terenskih, batimetrijskih, topografskih, kao i fotografija, itd), provedba mjerenja poprečnih i uzdužnih profila glavnog vodotoka te usuglašavanje o projektnim i drugim ključnim vrijednostima protoka za poboljšanje zajedničkog upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Kupe u budućnosti.

  1. Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Kupe

U okviru ove aktivnosti se predviđa, uz suradnju odgovornih institucija iz Slovenije i Hrvatske u području upravljanja vodama, izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Kupe, kojom će se dugoročno utvrditi građevinske i negrađevinske mjere zaštite od poplava koje bi trebalo izvesti na slivnom području rijeke Kupe da bi se dugoročno smanjili postojeći rizici od poplava.

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkih modela na slivnom području rijeke Kupe

U okviru ove aktivnosti se predviđa za vodotoke na slivnom području rijeke Kupe izraditi novi respektabilno kvalitativno unaprijeđen postojeći hidraulički model koji će se koristiti u izradi studije integriranog upravljanja rizicima od poplava kao i tijekom izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava.

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava na području sliva rijeke Kupe

U okviru ove aktivnosti se predviđa unaprijediti postojeći hidrološki model na području sliva rijeke Kupe, koji će biti dobra podloga za kvalitetnije prognoziranje poplavnih događaja i pravovremeno uzbunjivanje i obavješćivanje.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava za slivno područje rijeke Kupe

Temeljem prikupljenih podataka za slivno područje rijeke Kupe (hidrološki, podaci o profilima, itd.) te novog unaprijeđeog hidrauličkog modela za slivno područje rijeke Kupe izradit će se prekogranično usklađene karte opasnosti od poplava za područja Programom identificirana kao područja s rizicima od poplava prekogranične razine.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za slivno područje rijeke Kupe

Temeljem izrađenih karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava na nacionalnoj razini i bilateralno utvrđene metodologije za prikaz ugroženosti od poplava izradit će se usklađene karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za slivno područje rijeke Kupe.

  1. Izrada projektne dokumentacije za građevinske mjere zaštite od poplava na slivnom području rijeke Kupe

U okviru ove aktivnosti će se temeljem postignutih dogovora i usuglašene metodologije putem studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Kupe pristupiti izradi propisane dokumentacije vezano uz prostorno uređenje, građenje, financiranje, zaštitu okoliša i eventualno druge dokumentacije propisane sukladno važećem nacionalnom zakonodavstvu potrebne za početak provedbe građevinskih mjera zaštite od poplava, kojima će se značajnije smanjiti preliminarno utvrđeni rizici od poplava.

Predviđeni rezultati i isporučevine:

Aktivnost Isporučevine

Broj isporučevina

Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za slivno područje rijeke Kupe Zajednička baza podataka o upravljanju rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Kupe Studija integriranog upravljanja rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkog modela na slivnom području rijeke Kupe Unaprijeđen hidraulički model

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava na području sliva rijeke Kupe Unaprijeđen hidrološki model

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava  poplava za slivno područje rijeke Kupe Unaprijeđena karta opasnosti od poplava

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za slivno područje rijeke Kupe Unaprijeđena karta rizika od poplava

1

Izrada projektne dokumentacije za građevinske mjere zaštite od poplava na slivnom području rijeke Kupe Izrađena projektna dokumentacija

1