Slivno područje rijeke Sutle (zajednički alati, modeli, karte i projekti)

Trajanje: 11.travanj 2016. – 10.travanj 2019.

Proračun: 800.000,00 €

Kontakt osobe:
Alenka Zupančič, DRSV-Ce, alenka.zupancic@gov.si
Alenka Kotar, DRSV-NM, alenka.kotar@gov.si
Zoran Markovič, Hrvatske vode, zoran.markovic@voda.hr

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa T2 – Slivno područje rijeke Sutle (zajednički alati, modeli, karte i projekti) je za prekogranični sliv rijeke Sutle predviđeno sedam glavnih aktivnosti, kako slijedi:

  1. Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za slivno područje rijeke Sutle

U okviru ove aktivnosti se predviđa zajedničko i usklađeno prikupljanje podataka (hidroloških, meteoroloških, hidrogeografskih, terenskih, batimetrijskih, topografskih, kao i fotografija, itd), provedba mjerenja poprečnih i uzdužnih profila glavnog vodotoka te usuglašavanje o projektnim i drugim ključnim vrijednostima protoka za poboljšanje zajedničkog upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Sutle u budućnosti.

  1. Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Sutle

U okviru ove aktivnosti se predviđa, uz suradnju odgovornih institucija iz Slovenije i Hrvatske u području upravljanja vodama, izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Sutle, kojom će se dugoročno utvrditi građevinske i negrađevinske mjere zaštite od poplava koje bi trebalo izvesti na slivnom području rijeke Sutle da bi se dugoročno smanjili postojeći rizici od poplava.

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkih modela na slivnom području rijeke Sutle

U okviru ove aktivnosti se predviđa za vodotoke na slivnom području rijeke Sutle izraditi novi odnosno kvalitativno unaprijediti postojeći hidraulički model koji će se koristiti u izradi studije integriranog upravljanja rizicima od poplava kao i tijekom izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava.

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava na području sliva rijeke Sutle

U okviru ove aktivnosti se predviđa unaprijediti postojeći hidrološki model na području sliva rijeke Sutle, koji će biti dobra podloga za kvalitetnije prognoziranje poplavnih događaja i pravovremeno uzbunjivanje i obavješćivanje.

 

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava za slivno područje rijeke Sutle

Temeljem prikupljenih podataka za slivno područje rijeke Sutle (hidrološki, podaci o profilima, itd.) te novog unaprijeđenog hidrauličkog modela za slivno područje rijeke Sutle izradit će se prekogranično usklađene karte opasnosti od poplava za područja Programom identificirana kao područja s rizicima od poplava prekogranične razine.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za slivno područje rijeke Sutle

Temeljem izrađenih karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava na nacionalnoj razini i bilateralno utvrđene metodologije za prikaz ugroženosti od poplava izradit će se usklađene karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za slivno područje rijeke Sutle.

  1. Izrada projektne dokumentacije za građevinske mjere zaštite od poplava na slivnom području rijeke Sutle

U okviru ove aktivnosti će se temeljem postignutih dogovora i usuglašene metodologije putem studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Sutle pristupiti izradi propisane dokumentacije vezano uz prostorno uređenje, građenje, financiranje, zaštitu okoliša i eventualno druge  dokumentacije propisane sukladno važećem nacionalnom zakonodavstvu potrebne za početak provedbe građevinskih mjera zaštite od poplava, kojima će se značajnije smanjiti preliminarno utvrđeni rizici od poplava.

Predviđeni rezultati i isporučevine:

Aktivnost Isporučevine

Broj isporučevina

Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za slivno područje rijeke Sutle Zajednička baza podataka o upravljanju rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Sutle Studija integriranog upravljanja rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkog modela na slivnom području rijeke Sutle Unaprijeđen hidraulički model

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava na području sliva rijeke Sutle Unaprijeđen hidrološki model

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava  poplava za slivno područje rijeke Sutle Unaprijeđena karta opasnosti od poplava

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za slivno područje rijeke Sutle Unaprijeđena karta rizika od poplava

1

Izrada projektne dokumentacije za građevinske mjere zaštite od poplava na slivnom području rijeke Sutle Izrađena projektna dokumentacija

1