Sestanek partnerjev projekta FRISCO1

U utorak, 4. srpnja 2017. godine u Zagrebu, u Hrvatskim vodama, održan je redoviti sastanak skupina za upravljanje projektom i strateško upravljanje projektom u okviru provedbe strateškog projekta FRISCO1 „Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – strateški projekt 1 – negrađevinske mjere“, s akronimom FRISCO1 (Flood RIsk Slovenia-Croatia Operations 1). Sastanak je imao za cilj sagledati aktivnosti pojedinih projektnih partnera (8 projektnih partnera – tri hrvatska: Hrvatske vode kao vodeći partner, Državni hidrometeorološki zavod, Državna uprava za zaštitu i spašavanje i pet slovenskih: Ministarstvo za okoliš i prostor, Uprava Republike Slovenije za vode, Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje i Institut za hidrauličko istraživanje) na pojedinim radnim  paketim za protekla dva šestomjesečna razdoblja provedbe projekta (projekt je započeo 11. travnja 2016.) te raspraviti o planiranoj dinamici i planu rada u slijedećem razdoblju (projekt završava 10. travnja 2019.).

Fotografije se nalaze u FOTOGALERIJI.