Projektni partner

Ovlašteni predstavnik: Darko But, generalni direktor

Adresa: Vojkova 61, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 00386 1 471 3322

Kontakt osoba: Luka Duh

Telefon: 00 386 1 471 2277

E-mail: luka.duh@urszr.si    

Internetska stranica: www.sos112.si

Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje (URSZR) je nacionalno tijelo u sastavu Ministarstva obrane nadležno za postupanje u slučaju katastrofa. Provodi upravne i stručne poslove važne za organiziranje, pripremu i provedbu aktivnosti na zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa. Uz to, odgovorna je i za koordiniranje upravnih i stručnih poslova unutar sustava zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, a u koji su uključena i druga nadležna ministarstva.

Sjedište URSZR-a je u Ljubljani, a obrazovanje i osposobljavanje vatrogasaca, civilne zaštite i ostalih jedinica za spašavanje provodi se u centru za osposobljavanje u Igu u blizini Ljubljane i podružnicama u Sežani i Pekreu. Uprava ima 13 regionalnih ispostava koje pokrivaju pojedine dijelove Slovenije. U svakoj ispostavi postoji regionalni centar za uzbunjivanje koji se poziva biranjem broja 112, jedinstvenim pozivom za hitne službe.

Poslovi URSZR-a                                                                             

 • Prevencija:
  • poslovi na području zaštite od požara, utapanja i neeksplodiranih ubojitih sredstava
  • specifični poslovi povezani s prostornim planiranjem
 • Pripravnost:
  • procjena rizika i priprema nacrta nacionalnih planova postupanja u kriznim situacijama
  • organiziranje i provedba autonomnog sustava praćenja (monitoringa), obavještavanja i uzbunjivanja
  • obrazovanje i osposobljavanje jedinica i službi zaštite i spašavanja, kao i stanovništva
  • organiziranje i opremanje nacionalnih jedinica i službi zaštite i spašavanja
  • vođenje nacionalnih zaliha materijalnih sredstava namijenjenih za zaštitu, spašavanje i pomoć
 • Reakcija:
  • koordiniranje reakcije na velike nesreće
  • pružanje pomoći lokalnim zajednicama u kriznim situacijama
  • pružanje potpore zapovjedniku civilne zaštite Republike Slovenije i njegovom osoblju tijekom kriznih situacija
  • osiguravanje osnovnih uvjeta za život
 • Obnova:
  • procjena štete nastale uslijed katastrofe
 • URSZR je odgovoran i za usklađivanje i provedbu međunarodne suradnje Republike Slovenije na području postupanja u slučaju katastrofa sa susjednim i drugim državama, kao i s regionalnim inicijativama i međunarodnim organizacijama i Europskom unijom. Pruža i koordinira pomoć u spašavanju u slučaju velikih nesreća u inozemstvu i usmjerava dolaznu međunarodnu pomoć u slučaju velikih nesreća u Sloveniji.