U okviru upravljanja rizicima od poplava je jedna od ključnih aktivnosti prikupljanje različitih podataka i provedba raznih vrsta mjerenja u cilju unapređenja upravljanja rizicima od poplava odnosno općenito unapređenja upravljanja vodama.

U aktivnosti prikupljanja podataka između ostalih ubrajamo:

  • snimke (fotografije, videozapisi) cijelog riječnog bazena i samih vodotoka;
  • LIDAR snimanje terena ili cijelih slivova ili širih područja;
  • topografski podaci, geografski podaci, hidrografski podaci o slivu i porečij i sl.;
  • snimke (fotografije, videozapisi) dosega poplava i zabilježene razine voda kod nastpa pojedinih poplavnih događaja;
  • podaci o povijesnim poplavama iz povijesnih knjiga, almanaha i slično;
  • podaci o aktivnostima, dopuštenim o provedenim (izgrađenim) na pojedinim dionicama  vodotoka; itd.

U aktivnosti mjerenja između ostalih ubrajamo:

  • provedba mjerenja poprečnih i uzdužnih profila vodotoka;
  • provedba hidrometrijskih mjerenja na pojedinim profilima vodotoka za izradu tzv. Konsumpcijskih (protočnih) krivulja (protočna krivulja prikazuje jedan od mjerodavnih odnosa između razine vode i protoka u konkretnom poprečnom presjeku vodotoka);
  • praćenje i evidentiranje razine vode i protoka te drugih informacija od interesa na pojedinim profilima određenih vodotoka (redovito hidrološko praćenje) itd.

Rezultati prikupljanja podataka i provedbe mjerenja se koriste u različite svrhe u okviru integralnog procesa upravljanja rizicima od poplava; prvenstveno se koristeći za tzv. hidrološko i hidrauličko modeliranje, izradu i analizu te pripremu i provedbu mjera zaštite od poplava.