Radni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
T8 Film Živjeti s poplavama  VIDEO Izroček
T8 Informativni letak Kako se i sami možemo zaštititi od poplava Kako se zaščitimo pred poplavami Izroček
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – OŠ Podčetrtek (Sutla)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – Rogaška Slatina (Sutla)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – OŠ Fara (Kupa)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – Kostel (Kupa)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – OŠ Markovci (Drava)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – Markovci (Drava)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – OŠ Velika Dolina (Bregana)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – Brežice (Bregana)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – OŠ Razkrižje (Mura)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – Dolnja Bistrica (Mura)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – OŠ Sečovlje (Dragonja)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Događaj – Kako se zaštititi od poplava – Sečovlje (Dragonja)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Zajednički video iz 12 događaja o podizanju svijesti na slivovima Dragonje, Kupe, Sutle, Bregane, Drave in Mure  VIDEO Izroček (delno)
T8 Seminar – Poplavne karte i mjere zaštite od poplava Predstavitev-1
Predstavitev-2
Izroček (delno)
T8 Seminar – Zelena infrastruktura i smanjenje rizika od poplava Predstavitev-1
Predstavitev-2
Predstavitev-3
Predstavitev-4
Izroček (delno)
T8 Bojanka za podizanje svijesti Jaka-i-Zofka-na-misiji_CRO_bojanka
Jaka-in-Zofka-na-misiji_SI_pobarvanka
Izroček (delno)
T8 Što sami možemo učiniti prije, za vrijeme i nakon poplave POPLAVA-8b Izroček