Instaliranje alarmnih sirena (DUZS)

Projekt FRISCO1 „Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – strateški projekt 1 – negrađevinske mjere“ s akronimom FRISCO1 (Flood RIsk Slovenia-Croatia Operations 1) je strateški projekt usmjeren na smanjenje rizika od poplava na prekograničnim slivovima Dragonje, Kupe, Sutle, Bregane i dijelova prekograničnih slivova Drave i Mure koji se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014-2020. Film prikazuje aktivnostu u radnom paketu WP7- Radni paket “Uzbunjivanje i obavješćivanje”, projektnog partnera DUZS- Državni uprava za zaštitu i spašavenje”koji u suradnji sa URSZR- Uprava za zaščito in rešavenje, u projektu bave se instalacijom alarmnih sirena.

Instaliranje alarmnih sirena (DUZS)