Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite

Projektni partner

Ovlašteni predstavnik: ravnatelj dr. sc. Dragan Lozančić

Adresa: Nehajska 5, 10 000 Zagreb     

Telefon: 00 385 1 36 50 011, 00 385 1 36 50 085

Kontakt osoba: Petar Vitas

Telefon: 00 385 91 112 1074

Mail adresa: petar.vitas@duzs.hr

Internetska stranica: www.duzs.hr

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite a obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: uspostavu sustava zaštite i spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih dobara u katastrofama; osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama i drugim katastrofama; poslove civilne zaštite; poslove vatrogastva; sustav uzbunjivanja i obavješćivanja te međunarodnu suradnju u području zaštite i spašavanja. Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Državna uprava nadležna je za sljedeće poslove:

  1. koordinira djelovanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj
  2. obavlja poslove analize, obrade i dostave informacija i podataka o svim vrstama opasnosti i mogućim posljedicama velikih nesreća i katastrofa
  3. uspostavlja i upravlja jedinstvenim sustavom uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj i provodi uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva
  4. putem jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 prima sve vrste žurnih poziva, prosljeđuje informacije nadležnim službama, komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne informacije o provedenim aktivnostima
  5. aktivira operativne snage sustava civilne zaštite i koordinira njihovo djelovanje
  6. u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske i drugih država te međunarodnih organizacija provodi primanje, pružanje ili tranzit žurne humanitarne pomoći
  7. provodi osposobljavanje pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite i drugih sudionika u sustavu civilne zaštite
  8. ispituje opremu i sredstva za civilnu zaštitu i podnosi prijedlog za donošenje hrvatskih normi u tom području