U utorak, 27. studenog 2018.g. s početkom u 10:30 sati, pozivamo vas na radionicu na temu UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA I METODOLOGIJA POPLAVNIH ŠTETA NA PREKOGRANIČNIM SLIVOVIMA koja će se održati u Hrvatskim vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, dvorana 28A.

Radionica se održava u sklopu provedbe planiranih aktivnosti na radnom paketu RP T8 – Podizanje svijesti i institucionalno jačanje kroz Projekt Frisco1, financiran iz Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska. Radionica je namijenjena ciljanoj široj stručnoj tehničkoj javnosti koja se u svom djelokrugu rada bavi upravljanjem rizicima od poplava kao i članovima radnih i provedbenih timova projektnih partnera Projekta Frisco1.

Sudjelovanje je besplatno po prethodnoj prijavi na kontakte: Danijela.Kosic@voda.hr; Jadranka.Kajtazovic@voda.hr najkasnije do petka 23.11.2018. do 12:00 sati.

Poziv i program.