U srijedu, 17. siječnja 2018., s početkom u 11:00 sati, pozivamo vas na 1. godišnji sastanak o napretku provedbe bilateralnog strateškog projekta FRISCO1 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures), čiji je cilj smanjenje rizika od poplava na prekograničnim slivovima Dragonja, Kupa, Sutla, Bregana i dijelovima prekograničnih slivova Drave i Mure, a koji se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska 2014-2020. Događaj će se održati u Gospodarskom razstavišču (Dvorana Urška) u Ljubljani. Sastanak je namijenjen pregledu aktivnosti i rezultata postignutih od početka provedbe projekta do sada i raspravi sa sudionicima o nastavku projekta.

Poziv i program.

Sudjelovanje je besplatno po prethodnoj najavi. Ljubazno ste pozvani.