Projekt FRISCO1 predstavljen v okviru Bogatajevih dni 2017

U Murskoj Soboti je u petek, 9. 6. 2017., održana konferencija ‘Poplave u Sloveniji – kako nastaviti?’, koju je Ministarstvo za okoliš i prostor (MOP) organiziralo u suradnji s Upravom RS za zaštitu i spašavanje u okviru manifestacije Bogatajevi dani zaštite i spašavanja 2017.
Na konferenciji, koju je pozdravnim govorom otvorila državna tajnica Lidija Stebernak, su bili i predstavnici i stručnjaci različitih institucija (MOP-a, Agencije RS za okolje, Direkcije RS za vode, IZVO-R d.o.o., VGB Maribor d.o.o, i Hidrosvet d.o.o.) koji su prezentirali pristupe u pojedinim komponentama upravljanja rizicima od poplava (prognoziranje poplava, mjere zaštite od poplava na pojedinim slivovima, vrednovanje koristi mjera zaštite od poplava, dostopnost podataka u području uređenja voda, itd). Kao primjer negrađevinskih mjera zaštite od poplava je od strane MOP-a predstavljen i prekogranični slovensko-hrvatski projekt FRISCO1.

Fotografije se nalaze u FOTOGALERIJI.