Hidrološko i (matematičko) hidrauličko modeliranje u praksi predstavlja izradu matematičkih (odnosno računalnih) modela, kojima kvalitetnije ali manje točno i kvalitetnije ali manje detaljno simuliramo procese iz prirode. Pomoću danas najsuvremenijih računalnih alata, moguće je modelirati i simulirati niz procesa povezanih s poplavama i upravljanjem rizicima od poplava. Dva su ključna procesa modeliranja gibanja ili transporta vode unutar riječnih bazena ili drugih ograničenih područja (tzv. hidrološko modeliranje) i detaljno modeliranje protoka i kretanja vode u slučaju određenih situacija (hidrauličko modeliranje) na kratkim i / ograničenim dijelovima vodotoka. Također je moguće simulirati niz drugih procesa vezanih uz upravljanje vodama.

Rezultat hidrološkog modeliranja je tzv. hidrološki model odnosno računalni alat, koji nam u okviru područja ili sliva ili dionice vodotoka omogoćuje uvid u promjene u količinama ili tečenju voda tijekom vremena. Hidrološki modeli koriste se za izračunavanje točaka ili ukupnih poplavnih valova u pojedinim profilima cijele mreže modeliranih vodotoka s pojavom različitih oborina i drugih scenarija za prognoziranje poplava.

Rezultat hidrauličkog modeliranja je tzv. hidraulički model određene dionice vodotoka, s kojim se tako simulira i omogućuje detaljan uvid u (hidrauličko) stanje na pojedinim manjim dijelovima modeliranoga područja (obično dio vodotoka ), kao što su – konkretne razine, konkretne brzine i druge karakteristike.

Rezultati hidrološkog i hidrauličkog modeliranja koriste se u razne svrhe; prije svega, oni se koriste za pripremu i provedbu raznih vrsta mjera za zaštitu od poplava (prognoziranje poplava, izradu karata opasnosti i karata rizika od poplava pojedinih vodnih područja, simulacija poplava, pripremu i razvoj građevinskih i drugih mjera za zaštitu od poplava itd.).

Istovremeno valja istaknuti da svi rezultati hidroloških ili hidrauličkih modeliranja moraju završiti kritičkom procjenom iskusnog stručnjaka ili skupine stručnjaka, po potrebi lokalnog poznavatelja situacije. Čak i sofisticirani softverski alat ili model može se približiti stvarnom stanju i često se to i događa kada je potrebno ispraviti određene rezultate na temelju praktičnog iskustva i podataka o povijesnim događajima.