Podizanje svijesti i institucionalno jačanje (za poboljšanje upravljanja rizicima od poplava)

Trajanje: 11.travanj 2016. – 10.travanj 2019.

Proračun: 160.000,00 €

Kontakt osobe:
Samra Polić, Hrvatske vode, samra.polic@voda.hr
Barbara Potočnik, MOP, barbara.potocnik@gov.si

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa T8 – Podizanje svijesti i institucionalno jačanje o smanjenju rizika od poplava (za bolje upravljanje rizicima od poplava) su predviđene tri glavne aktivnosti, kako slijedi:

  1. Podizanje svijesti i institucionalno jačanje o rizicima od poplava za različite ciljne skupine

U okviru ove aktivnosti se predviđaju brojne radionice za podizanje svijesti,  odnosno događaji za razne rizične skupine vezano uz poplave (građani, gospodarski subjekti i drugi) na slivnim područjima rijeka Dragonja, Kupa, Bregana, Sutla, Drava i Mura, u Sloveniji i Hrvatskoj, a posebna pažnja će se posvetiti najmlađima (osnovnim i srednjim školama).

  1. Mjere institucionalnog jačanja za učinkovitije upravljanje rizicima od poplava

Već samo sudjelovanje u projektu doprinijet će jačanju kapaciteta, kao i razvoju dodatnih znanja i sposobnosti osoblja uključenih institucija Projektnih partnera, nadležnih za upravljanje vodama, odnosno za upravljanje rizicima od poplava.
Na samom početku provedbe projekta, provest će se anketa vezano uz dobivanje slike o postojećim znanjima i sposobnostima osoblja uključenog u provedbu projekta FRISCO1, kroz popunjavanje inicijalnih upitnika, temeljem kojih će se  izraditi analiza potreba sa prijedlogom mjera i aktivnosti za podizanje svijesti i institucionalno jačanje provedbenih timova PP, koje će se provoditi kroz ovaj radni paket.

  1. Poboljšanje upravljanja rizicima od poplava na prekograničnim slivovima

U okviru ove aktivnosti će se identificirati i analizirati moguća pitanja i poteškoće u prekograničnom upravljanju rizicima od poplava. U praktičnim slučajevima, odnosno u kontekstu provedbe projektnih aktivnosti bit će identificirani mogući institucionalni, upravni, tehnički i drugi nedostaci koji će se mjerama provedbe projekta nastojati unaprijediti.

Očekivani rezultati:

Aktivnost Isporučevine

Broj isporučevina

Podizanje svijesti o smanjenju rizika od poplava za različite ciljane skupine Završno izviješće o provedenim aktivnostima podizanja svijesti

1

Podizanje svijesti o smanjenju rizika od poplava za različite ciljane skupine Izviješće sa svakog događaja vezano uz podizanje svijesti

24

Mjere institucionalnog jačanja za učinkovitije upravljanje rizicima od poplava Izviješće o provedenim mjerama institucionalnog jačanja za učinkovitije upravljanje rizicima od poplava

1

Poboljšanje upravljanja rizicima od poplava na prekograničnim slivovima Izviješće o poboljšanju upravljanja rizicima od poplava na prekograničnim slivovima

1