Radni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
T5 Cjelovita studija smanjenja rizika od poplava za prekogranični sliv rijeke Dragonje – sažetak D.T5.2.4_FRISCO1-DRAGONJA-Povzetek-celovite-studije-Dragonja-SLO-HR Izroček