Nacionalna meteorološka i hidrološka služba, državna upravna organizacija

Projektni partner

Ovlašteni predstavnik: ravnateljica: dr. sc. Nataša Strelec Mahović

Adresa Grič 3, 10 000 Zagreb

Telefon 00 385 1 4565 666

Kontakt osoba Borivoj Terek

Telefon: 00 385 1 4882 663

E-Mail: terek@cirus.dhz.hr

Internetska stranica: www.meteo.hr

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je državna upravna organizacija koja pod tim imenom djeluje od 1991. godine kao slijednik Republičkog hidrometeorološkog zavoda – RHMZ-a koji je do 1956. godine nosio naziv Hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, a osnovan je 1947. kao Uprava hidrometeorološke službe NR Hrvatske. DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica suglasno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

DHMZ upravlja meteorološkom i hidrološkom infrastrukturom te infrastrukturom za motrenje kvalitete zraka te nacionalnim arhivom meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka.

U području hidrologije DHMZ je pravna osoba za prikupljanje, kontrolu kvalitete, provjeru, potvrdu točnosti i razmjenu hidroloških podataka te hidrološke prognoze.

Sve navedene aktivnosti sukladne su hrvatskim zakonima i propisima (zakon o vodama, Zakon o hidrometeorološkoj djelatnosti).

DHMZ pruža usluge građanima i državi kroz svoje djelatnosti:

  • Izgradnja infrastrukture i mjernih sustava te planiranje i održavanje za sve vrste meteoroloških i hidroloških postaja te postaja za mjerenje kvalitete zraka
  • Izgradnja i održavanje baza podataka (meteoroloških, hidroloških i kvalitete zraka)
  • Proizvodnja informacija te usluživanje korisnika informacijama iz područja meteorologije, hidrologije i kvalitete zraka (upozorenja, analize, prognoze, studije, elaborati) primjenom znanstvenih metoda uz pomoć snažnih računala i sofisticiranih softvera – numeričkih modela
  • Primijenjeno znanstveno istraživanje i razvoj metoda za povećanje kvalitete informacija koje DHMZ nudi korisnicima
  • Obrana od tuče (operativna provedba)
  • Umjeravanje meteoroloških instrumenata i instrumenata za mjerenje kvalitete zraka.