Sliv rijeke Bregane (zajednički alati, modeli i karte)

Trajanje: 11.travanj 2016. – 10.travanj 2019.

Proračun: 250.000,00 €

Kontakt osobe:
Hrvoje Bogat, Hrvatske vode, hrvoje.bogat@voda.hr
Alenka Kotar, DRSV-NM, aleka.kotar@gov.si

 

Aktivnosti:

U okviru radnog paketa T6 – Sliv rijeke Bregane (zajednički alati, modeli i karte) je za prekogranični sliv rijeke Bregane predviđeno šest glavnih aktivnosti, kako slijedi:

  1. Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za sliv rijeke Bregane

U okviru ove aktivnosti se predviđa zajedničko i usklađeno prikupljanje podataka (hidroloških, meteoroloških, hidrogeografskih, terenskih, batimetrijskih, topografskih, kao i fotografija, itd) provedba mjerenja poprečnih i uzdužnih profila glavnog vodotoka te usuglašavanje o projektnim i drugim ključnim vrijednostima protoka za poboljšanje zajedničkog upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Bregane u budućnosti.

  1. Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Bregane

U okviru ove aktivnosti se predviđa, uz suradnju odgovornih institucija iz Slovenije i Hrvatske u području upravljanja vodama, izrada zajedničke prekogranično usklađene studije integriranog upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Bregane, kojom će se dugoročno utvrditi građevinske i negrađevinske mjere zaštite od poplava koje bi trebalo izvesti na slivu rijeke Bregane da bi se dugoročno smanjili postojeći rizici od poplava i spriječilo nastajanje novih područja ugroženih poplavama.

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkih modela na slivu rijeke Bregane

U okviru ove aktivnosti se predviđa za vodotoke na slivu rijeke Bregane izraditi novi ili kvalitativno unaprijeđeni postojeći hidraulički modeli koji će se koristiti u izradi studije upravljanja rizicima od poplava kao i tijekom izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava.

  1. Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava za sliv rijeke Bregane

U okviru ove aktivnosti se predviđa unaprijediti postojeći hidrološki model za  sliv rijeke Bregane, koji će biti dobra podloga za kvalitetnije prognoziranje poplavnih događaja i pravovremeno uzbunjivanje i obavješćivanje.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava za sliv rijeke Bregane

Temeljem prikupljenih podataka za sliv rijeke Bregane (hidrologija, profili, itd.) te novih i unaprijeđnih hidrauličkih modela za sliv rijeke Bregane izradit će se prekogranično usklađene karte opasnosti od poplava za područja koja su Programom identificirana kao područja s rizicima od poplava.

  1. Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za sliv rijeke Bregane

Temeljem izrađenih karata opasnosti od poplava i dogovorene metodologije prikaza rizika od poplava izradit će se usklađene karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za sliv rijeke Bregane.

Očekivani rezultati:

Aktivnost Isporučevine

Broj isporučevina

Izrada zajedničkih alata – prikupljanje podataka za sliv  rijeke Bregane Zajednička baza podataka o upravljanju rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih alata – izrada zajedničke prekogranično usklađene studije upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Bregane Studija integriranog upravljanja rizicima od poplava

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidrauličkih modela na slivu rijeke Bregane Unaprijeđen hidraulički model

1

Izrada zajedničkih modela – izrada i unapređenje hidroloških modela za prognoziranje poplava na  slivu rijeke Bregane Unaprijeđen hidrološki model

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte opasnosti od poplava  poplava za sliv rijeke Bregane Unaprijeđena karta opasnosti od poplava

1

Izrada zajedničkih karata – izrada karte rizika od poplava za sliv rijeke Bregane Unaprijeđena karta rizika od poplava

1