U utorak, 4. prosinca 2018., s početkom u 10:00 sati, pozivamo vas na 2. godišnji sastanak o napretku provedbe bilateralnog strateškog projekta FRISCO1 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures), čiji je cilj smanjenje rizika od poplava na prekograničnim slivovima Dragonja, Kupa, Sutla, Bregana i dijelovima prekograničnih slivova Drave i Mure, a koji se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG VA Slovenija – Hrvatska 2014-2020. Sastanak je namijenjen pregledu aktivnosti i rezultata postignutih od početka provedbe projekta do sada i raspravi sa sudionicima o nastavku projekta.
Događaj će se održati u Austria Trend Hotelu Ljubljana (Dvorana Horus) u Ljubljani.

 Poziv u program

Sudjelovanje je besplatno po prethodnoj najavin na: tina.rupnik@gov.si najkasnije do petka, 30. 11. 2018 do 15.00 sati.

Ljubazno ste pozvani.