Vodograđevni laboratorij

Projektni partner

Ovlašteni predstavnik: dr.sc. Tanja Prešeren, ravnateljica

Adresa: Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 00386 1 24 18 420

Kontakt osoba: dr.sc. Tanja Prešeren

Telefon: 00 386 1 24 18 424

E-mail: tanja.preseren@hidroinstitut.si

Internetska stranica: www.hidroinstitut.si

Institut za hidraulička istraživanja u Ljubljani osnovan je 1937. godine na Sveučilištu u Ljubljani. 1954. godine postaje samostalna organizacija pod imenom Vodograđevni laboratorij, da bi 1995. bio reorganiziran u Institut za hidraulička istraživanja. Čitavo to vrijeme, Institut za hidraulička istraživanja uspješno rješava probleme na brojnim hidrotehničkim područjima u Sloveniji i mnogim drugim državama. Usko je povezan sa Sveučilištem u Ljubljani, naročito s Fakultetom građevinarstva i geodezije, i surađuje na obrazovnim programima za studente diplomskog i postdiplomskog studija.

Institut za hidraulička istraživanja se prostire na 1.600 m2 uredskog i laboratorijskog prostora te 7.500 m2 otvorenog prostora, s tlačnom postajom za ispitivanje sustava koji rade pri tlaku do 1,5 bara (150 kPa) i s instaliranim protokom do 1200 l/s.

Fizički modeli su još uvijek od neprocjenjive važnosti pri projektiranju i rekonstrukciji vodnih građevina, povećanju sigurnosti i smanjivanju troškova građenja. Institut razvija čitav niz fizičkih modela, npr. cijevni sustavi pod tlakom, derivacijski tuneli, preljevi, brane, bučnice preljeva, temeljni ispusti, zapornice, ventili, disipatori energije, građevine u lukama i marinama, transport materijala i topline otvorenim vodotocima, lokalno podlokavanje riječnog nanosa, regulacija vodotoka, statički i dinamički pritisak na građevine, kavitacija i aeracija te formiranje vrtloga.

Institut za hidraulička istraživanja ima bogato iskustvo i s matematičkim modelima (taloženje u akumulacijama, protjecanje i spljoštenje vodnog vala, izračun profila uspora, nestacionarno tečenje, transport materijala i topline otvorenim vodotocima) i provodi čitav niz terenskih istraživanja, poput opažanja vibracija na pomičnim (mekim) preljevima, mjerenja tlaka i brzine tečenja, mjerenja koncentracije nanosa i temperature vode, praćenje taloženja u akumulacijama.

Zadnjih godina Institut za hidraulička istraživanja ulaže velike napore u uvođenje hibridnog modeliranja u slovensku istraživačku i građevinsku praksu. Najnoviji istraživački projekti pokazuju da su ti napori okrunjeni uspjehom.