Delovni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
T8 Film Živeti s poplavami  VIDEO Izroček
T8 Informativna zloženka Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami Kako se zaščitimo pred poplavami Izroček
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Podčetrtek (Sotla)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Rogaška Slatina (Sotla)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Fara (Kolpa)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Kostel (Kolpa)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Markovci (Drava)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Markovci (Drava)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Velika Dolina (Bregana)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Brežice (Bregana)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Razkrižje (Mura)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Dolnja Bistrica (Mura)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitmo pred poplavami – OŠ Sečovlje (Dragonja)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Dogodek – Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Sečovlje (Dragonja)  VIDEO Izroček (delno)
T8 Skupni video posnetek z 12 ozaveščevalnih dogodkov na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane, Drave in Mure.  VIDEO Izroček (delno)
T8 Seminar – Poplavne karte in gradbeni protipoplavni ukrepi Predstavitev-1
Predstavitev-2
Izroček (delno)
T8 Seminar – Zelena infrastruktura in zmanjševanje poplavne ogroženosti Predstavitev-1
Predstavitev-2
Predstavitev-3
Predstavitev-4
Izroček (delno)
T8 Ozaveščevalna pobarvanka Jaka-i-Zofka-na-misiji_CRO_bojanka
Jaka-in-Zofka-na-misiji_SI_pobarvanka
Izroček (delno)
T8 Kaj lahko storimo sami pred, med in po poplavi POPLAVA-8b Izroček