Delovni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
T7 Popis obstoječe infrastrukture alarmiranja T7_Porocilo_AnalizaStanja_SI Izroček
T7 Poročilo o določitvi lokacij siren T7_Porocilo_LokacijeSiren_SI Izroček