Delovni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
T5 Fotografije porečja Dragonje Fotogalerija Izroček (delno)
 T5 Rezultati meritev ARSO prečnih profilov na Dragonji v letu 2016 Prečni profili na Dragonji (61 prečnih profilov) Izroček (delno)
T5 Celovita študija zmanjševanja poplavne ogroženosti za čezmejno porečje reke Dragonje ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA:

Zbiranje in analiza obstoječih podatkov (ZP)
Hidrološka analiza 1. faza (ZP)
Hidrološka analiza 2. faza (VP)
Hidravlična analiza 1. faza (ZP)
Analiza poplavne ogroženosti 1. faza (ZP)

OBLIKOVANJE IN ANALIZA ALTERNATIVNIH REŠITEV:

Oblikovanje alternativnih rešitev 1. faza (ZP)
Analiza alternativnih rešitev 1. faza (ZP)
Izbira optimalnih rešitev 1. faza (ZP)
Graficne_priloge_1_Pregledna_TTN
Graficne_priloge_2_Pregledna_DOF
Graficne_priloge_3_Pregledna_NV_obmocja

Izročki (delno)
T5 Celovita študija zmanjševanja poplavne ogroženosti za čezmejno porečje reke Dragonje – povzetek D.T5.2.4_FRISCO1-DRAGONJA-Povzetek-celovite-studije-Dragonja-SLO-HR Izroček