Delovni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
T4 Fotografije porečja Mure Fotogalerija Izroček (delno)
T4 Rezultati meritev ARSO prečnih profilov na Muri v letu 2017 Prečni profili na Muri (35 profilov) Izroček (delno)
T4 Celovita študija zmanjševanja poplavne ogroženosti za čezmejno porečje reke Mure ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA:

Zbiranje in analiza obstoječih podatkov (ZP)
Hidrološka analiza 1. faza (ZP)
Hidrološka analiza 2. faza (VP)
Hidravlična analiza 1. faza (ZP)
Analiza poplavne ogroženosti 1. faza (ZP)

OBLIKOVANJE IN ANALIZA ALTERNATIVNIH REŠITEV:

Oblikovanje alternativnih rešitev 1. faza (ZP)
Analiza alternativnih rešitev 1. faza (ZP)
Izbira optimalnih rešitev 1. faza (ZP)

Izročki (delno)
T4 Celovita študija zmanjševanja poplavne ogroženosti za čezmejno porečje reke Mure – povzetek D.T4.2.4_FRISCO1-MURA-Povzetek-celovite-studije-Mura-SLO-HR Izroček