Delovni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
T2 Fotografije porečja Sotle Fotogalerija Izroček (delno)
T2 Rezultati meritev ARSO prečnih profilov na Sotli v letu 2017  Prečni profili na Sotli (280 prečnih profilov) Izroček (delno)
T2 Celovita študija zmanjševanja poplavne ogroženosti za čezmejno porečje reke Sotle ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA:

Zbiranje in analiza obstoječih podatkov (ZP)
Hidrološka analiza 1. faza (ZP)
Hidrološka analiza 2. faza (VP)
Hidravlična analiza 1. faza (ZP)
 Analiza poplavne ogroženosti 1. faza (ZP)

OBLIKOVANJE IN ANALIZA ALTERNATIVNIH REŠITEV:

Oblikovanje alternativnih rešitev 1. faza (ZP)
Analiza alternativnih rešitev 1. faza (ZP)

Izročki (delno)
T2 Celovita študija zmanjševanja poplavne ogroženosti za čezmejno porečje reke Sotle – povzetek D.T2.2.4_FRISCO1-SOTLA-Povzetek-celovite-studije-Sotla-SLO-HR Izroček