Delovni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
M

Načrt upravljanja projekta 1.2

Načrt upravljanja projekta 3.0

PMP_ver1.2

PMP_3.0  PMP_3.0_A1  PMP_3.0_A2

Izroček
M Bilateralno usklajene metodologije:

– hidravličnega modeliranja

– izdelave kart poplavne nevarnosti

– izdelave kart poplavne ogroženosti

– Metodologija za ekonomsko oceno poplavnih škod na čezmejnih porečjih

 

m_FMod (SI ENG CRO)

m_FHM (SI ENG CRO)

m_FRM (SI ENG CRO)

 m_EAFD (SI ENG CRO)

Izroček