Delovni paket Opis Rezultat Vrsta rezultata
C Komunikacijski načrt CMP Izroček
C Logo projekta (več različic) C_FRISCO1_LOGO
C_FRISCO1_LOGO
Izroček
C Poster (dve različici) C_FRISCO1_PLAKAT_1
C_FRISCO1_PLAKAT_2
Izroček
C Letak (informativna zgibanka) C_FRISCO1_LETAK  Izroček
C Promocijsko stojalo  C_FRISCO1_ROLLUP  Izroček
C Spletna stran projekta https://frisco-project.eu  Izroček
C Predstavitveni film o projektu FRISCO1 VIDEO  Izroček
C Predstavitveni film – Sotla VIDEO Izroček
C Predstavitveni film – Kolpa VIDEO Izroček
C Predstavitveni film – Dragonja VIDEO Izroček
C Predstavitveni film – Bregana VIDEO Izroček
C Predstavitveni film – Drava VIDEO Izroček
C Predstavitveni film – Mura VIDEO Izroček
C Zaključna brošura o projektu FRISCO1 brošura Izroček
C Brošura: Ukrepi in priporočila za obvladovanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih Republike Slovenije in Republike Hrvaške Brošura Izroček