Projektni partnerji:

Hrvatske vodeHrvatske vode

http://www.voda.hr/

Ministrstvo za okolje in prostorMinistrstvo za okolje in prostor

http://www.mop.gov.si/

Agencija za okolje Republike SlovenijeAgencija RS za okolje

http://www.arso.gov.si/

Direkcija za vode Republike SlovenijeDirekcija RS za vode

http://www.dv.gov.si/

Državna uprava za zaštitu in spašavanjeDržavna uprava za zaštitu i spašavanje

http://www.duzs.hr/

Državni hidrometeorološki zavodDržavni hidrometeorološki zavod

http://www.meteo.hr/

Uprava RS za zaščito in reševanjeUprava RS za zaščito in reševanje

http://sos112.si/slo/index.php

Inštitut za hidravlične raziskaveInštitut za hidravlične raziskave

http://www.hidroinstitut.si/

Mednarodni vodni komisiji:

Mednarodna komisija za savski bazen

http://savacommission.org/index.php?l=sl

Mednarodna komisija za zaščito Donave

http://icpdr.org/main/

Trenutni podatki o vodostajih in pretokih rek:

Vodostaji in pretoki rek v Sloveniji

http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/

Vodostaji rek na Hrvaškem

http://vodostaji.voda.hr/

Vodostaji in pretoki rek v Avstriji

http://ehyd.gv.at/?g_card=pegelaktuell#

Druge zanimive povezave: