Nacionalna meteorološka in hidrološka služba, državna upravna organizacija

Projektni partner

Pooblaščeni predstavnik: dr. Nataša Strelec Mahović, direktorica

Naslov: Grič 3, 10 000 Zagreb

Telefon: 00 385 1 4565 666

Kontaktna oseba: Borivoj Terek

Telefon: 00 385 1 4882 663

E-pošta: terek@cirus.dhz.hr

Internetna stran: www.meteo.hr

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je državna upravna organizacija, ki pod tem imenom deluje od leta 1991 kot naslednica Republiškega hidrometeorološkega zavoda – RHMZ-ta se je do leta 1956 imenoval Hidrometeorološki zavod SR Hrvaške, ustanovljen pa je bil leta 1947 kot Uprava hidrometeorološke službe NR Hrvaške. DHMZ je kot državna meteorološka in hidrološka služba del svetovne mreže nacionalnih meteoroloških in hidroloških služb pod okriljem Svetovne meteorološke organizacije. DHMZ z informacijami o vremenu, podnebju, podnebnih spremembah, vodah in zraku podpira trajnostni in gospodarski razvoj države ter zaščito življenja, blaga in okolja. Prav tako skladno s priporočili Svetovne meteorološke organizacije in direktivami Evropske unije izdaja opozorila na nevarne vremenske, hidrološke in ekološke pojave in podnebne ekstreme, s ciljem zmanjšanja njihovih posledic.

 

DHMZ upravlja meteorološko in hidrološko infrastrukturo, infrastrukturo za opazovanje kakovosti zraka ter nacionalni arhiv meteoroloških, hidroloških in drugih pomembnih podatkov.

 

Na področju hidrologije je DHMZ pravna oseba za zbiranje, kontrolo kakovosti, preverjanje in potrditev točnosti in izmenjavo hidroloških podatkov ter hidrološke napovedi.

Vse navedene dejavnosti so skladne s hrvaškimi zakoni in predpisi (Zakon o vodah, Zakon o hidrometeorološki dejavnosti).

DHMZ služi javnosti in državi s svojimi dejavnostmi:

  • Izgradnja infrastrukture in merilnih sistemov ter načrtovanje in vzdrževanje vseh vrst meteoroloških in hidroloških postaj ter postaj za merjenje kakovosti zraka
  • Izgradnja in vzdrževanje baze podatkov (meteoroloških, hidroloških in kakovosti zraka)
  • Zagotavljanje informacij za uporabnike na področju meteorologije, hidrologije in kakovosti zraka (opozorila, analize, napovedi, študije, elaborati) z uporabo znanstvenih metoda, s pomočjo zmogljivih računalnikov in razvite programske opreme – numerični modeli
  • Znanstveno raziskovanje in razvoj metod za povečanje kakovosti informacij, ki jih DHMZ nudi uporabnikom
  • Obrana od tuče (operativna provedba)
  • Umerjanje meteoroloških instrumentov in instrumentov za merjenje kakovosti zraka