Osrednji organ državne uprave, pristojen za civilno zaščito

Projektni partner

Pooblaščeni predstavnik: dr. Dragan Lozančić, generalni direktor

Naslov: Nehajska 5, 10 000 Zagreb

Telefon: 00 385 1 36 50 011, 00 385 1 36 50 085

Kontaktna oseba: Petar Vitas

Telefon: 00 385 91 112 1074

E-pošta: petar.vitas@duzs.hr

Internetna stran: www.duzs.hr

Državna uprava za zaščito in reševanje (DUZS) je osrednji organ državne uprave, pristojen za civilno zaščito, ki opravlja upravne in strokovne naloge vezane na: vzpostavitev sistema zaščite in reševanje državljanov, materialnih dobrin in drugega blaga v velikih nesrečah; usposabljanje in izobraževanje sodelujočih v sistemu zaščite in reševanja; zagotavljanje pomoči pri odpravljanju posledic v primeru naravnih nesreč, epidemij in drugih nezgod ter nesreč; naloge civilne zaščite, naloge na področju varstva pred požarom, sistem opozarjanja in obveščanja ter mednarodno sodelovanje na področju zaščite in reševanja. DUZS opravlja tudi druge naloge v pristojnost z zakonodajo.

Državna uprava je pristojna za naslednje naloge:

  1. koordinira delovanje sistema civilne zaščite v Republiki Hrvaški;
  2. opravlja analizo, obdelavo in posredovanje informacij ter podatkov o vseh vrstah nevarnosti in mogočih posledicah velikih nesreč;
  3. vzpostavlja in upravlja enotni sistem opozarjanja v Republiki Hrvaški ter opozarja in obvešča prebivalstvo;
  4. sprejema vse vrste nujnih klicev na 112, posreduje informacije pristojnim službam, koordinira njihovo medsebojno delovanje in sprejema povratne informacije o izvedenih aktivnostih;
  5. aktivira operativne sile sistema civilne zaščite in koordinira njihovo delovanje
  6. v sodelovanju s pristojnimi telesi Republike Hrvaške in drugih držav ter mednarodnih organizacij sprejema, zagotavlja ali nudi prehod nujne humanitarne pomoči;
  7. izvaja usposabljanje pripadnikov operativnih sil civilne zaščite in drugih sodelujočih v sistemu civilne zaščite;
  8. preverja opremo in sredstva za civilno zaščito in daje predloge za sprejetje hrvaških standardov na tem področju.