Ozaveščanje o poplavni ogroženosti in krepitev zmogljivosti (za boljše obvladovanje poplavne ogroženosti)

Trajanje: 11. april 2016–10. april 2019

Proračun: 160.000,00 €

Kontaktni osebi:
Samra Polić, Hrvatske vode, samra.polic@voda.hr
Barbara Potočnik, MOP, barbara.potocnik@gov.si

 

Aktivnosti:

V okviru delovnega paketa T8 – Ozaveščanje o poplavni ogroženosti in krepitev zmogljivosti (za boljše obvladovanje poplavne ogroženosti) so predvideni tri glavne aktivnosti, in sicer:

  1. Ozaveščanje o poplavni ogroženosti za različne ciljne skupine

V okviru teh aktivnosti se predvidevajo številne ozaveščevalne delavnice oz. dogodki za razne poplavno ogrožene subjekte (prebivalce, gospodarstvo in ostale) na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, še posebna pozornost pa se bo namenila najmlajšim (osnovne in srednje šole).

  1. Krepitev institucionalnih zmogljivosti za boljše obvladovanje poplavne ogroženosti

Skozi samo sodelovanje v projektu bo prišlo tudi do krepitve zmogljivosti oz. razvoja dodatnih znanj posameznih institucij, ki so pristojne za upravljanje z vodami oz. za obvladovanje poplavne ogroženosti.

  1. Izboljšanje čezmejnega obvladovanja poplavne ogroženosti

V okviru te aktivnosti se bodo identificirale in analizirale morebitne vrzeli v čezmejnem obvladovanju poplavne ogroženosti. Na praktičnih primerih oz. v okviru izvajanja projektnih aktivnosti se bo identificiralo morebitne institucionalne, administrativne ali druge vrzeli ter se jih odpravilo.

Predvideni rezultati oz. izročki:

Aktivnost Izročki

Število izročkov

Ozaveščanje o poplavni ogroženosti za različne ciljne skupine Skupno poročilo o izvedenih aktivnostih ozaveščanje

1

Ozaveščanje o poplavni ogroženosti za različne ciljne skupine Poročilo iz posameznih ozaveščevalnih dogodkov

24

Krepitev institucionalnih zmogljivosti za boljše obvladovanje poplavne ogroženosti Poročilo o krepitvi zmogljivosti za boljše obvladovanje poplavne ogroženosti

1

Izboljšanje čezmejnega obvladovanja poplavne ogroženosti Poročilo o (izboljšanem) čezmejnem oblvadovanju poplavne ogroženosti

1