Sistemi za alarmiranje pred poplavami

Trajanje: 11. april 2016–31. oktober 2017

Proračun: 385.950,00 €

Kontaktni osebi:
Luka Duh, URSZR, luka.duh@urszr.si
Žarko Vučak, DUZS, zarko.vucak@duzs.hr

 

Aktivnosti:

V okviru delovnega paketa T7 – Sistemi za alarmiranje pred poplavami so predvidene tri glavne aktivnosti, in sicer:

  1. Analiza obstoječega stanja

Ta aktivnost pomeni analizo trenutnega stanja omrežja siren glede tehničnega stanja, možnosti razširitve in daljinskega upravljanja kot tudi tehnični in geografski predlogi za nadgradnjo sistema opozarjanja. Izveden bo pregled in popis infrastrukture obstoječega sistema opozarjanja.

  1. Določitev lokacij siren

Glede na informacije zbrane pod točko 1 bo narejena analiza možnih lokacij novih siren. Preverjena bo izvedljivost fizične namestitve siren na predlaganih lokacijah in način namestitve. Analiza vzdolž čezmejnega vodotoka mora biti narejena tudi zato, da se namestitve ne podvajajo na slovenski in hrvaški strani. Poleg tega bo določen tudi najbolj primeren tip opreme za vsako lokacijo.

  1. Namestitev novih siren

To aktivnost sestavlja nabava opreme in namestitev novih sistemov alarmiranja pred poplavami. Rezultat bo učinkovit sistem alarmiranja v čezmejnih porečjih.

Predvideni rezultati oz. izročki:

Aktivnost Izročki

Število izročkov

Analiza obstoječega stanja Popis obstoječe infrastrukture alarmiranja

1

Določitev lokacij siren Poročilo o določitvi lokacij siren

1

Namestitev novih siren Nameščene sirene

24