Film Postavljanje alarmnih siren

Film prikazuje aktivnosti delovnega paketa WP7- Delovni paket “Alarmiranje in opozarjanje”, projektnega partnerja Državna uprava za zaščito in reševanje (DUZS), ki se skupaj z Upravo za zaščito in reševanje na projektu ukvarja s postavljanjem alarmnih siren.

Postavljanje alarmnih siren

Film Živeti s poplavami

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa 8 (Ozaveščanje o poplavni ogroženosti) pripravilo krajši film »Živeti s poplavami«. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR). Film opiše poplave v Sloveniji, prikaže napovedovanje in izdajanje hidroloških opozoril ARSO ter prikaže delovanje URSZR oz. njihovo koordinacijo pomoči na terenu preko Centra za obveščanje RS in ukrepanje v primeru intervencij. Podani so tudi številni napotki za samozaščitno ravnanje pred poplavami, ob napovedi poplav, med in po poplavah.

Film Living with Floods (angleška verzija filma Živeti s poplavami)

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa 8 (Ozaveščanje o poplavni ogroženosti) pripravilo krajši film »Živeti s poplavami«. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR). Film opiše poplave v Sloveniji, prikaže napovedovanje in izdajanje hidroloških opozoril ARSO ter prikaže delovanje URSZR oz. njihovo koordinacijo pomoči na terenu preko Centra za obveščanje RS in ukrepanje v primeru intervencij. Podani so tudi številni napotki za samozaščitno ravnanje pred poplavami, ob napovedi poplav, med in po poplavah.

Predstavitveni film o projektu FRISCO1

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa C (Promocija projekta) pripravilo predstavitveni film o projektu FRISCO1, s katerim prikaže ključne informacije o projektu in ključne aktivnosti ter potek dela v okviru projekta od zbiranja podatkov do konkretnega zmanjševanja poplavne ogroženosti z gradbenimi protipoplavnimi projekti. 

Predstavitveni film – Sotla

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa C (Promocija projekta) pripravilo krajši predstavitveni film o reki Sotli in njenem porečju. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Predstavitveni film – Kolpa

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa C (Promocija projekta) pripravilo krajši predstavitveni film o reki Kolpi in njenem porečju. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Predstavitveni film – Dragonja

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa C (Promocija projekta) pripravilo krajši predstavitveni film o reki Dragonji in njenem porečju. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Predstavitveni film – Bregana

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa C (Promocija projekta) pripravilo krajši predstavitveni film o reki Bregani in njenem porečju. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Predstavitveni film – Drava

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa C (Promocija projekta) pripravilo krajši predstavitveni film o reki Dravi in njenem porečju. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Predstavitveni film – Mura

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v sklopu projekta FRISCO1, delovnega paketa C (Promocija projekta) pripravilo krajši predstavitveni film o reki Muri in njenem porečju. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Podčetrtek (Sotla)

Osnovnošolce v okviru porečja reke Sotle se je ozaveščalo o poplavah in poplavni ogroženosti. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Rogaška Slatina (Sotla)

Prebivalce na ogroženih območjih v okviru porečja reke Sotle se je seznanilo s poplavno ogroženostjo in samozaščitnimi ukrepi. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Fara (Kolpa)

Osnovnošolce v okviru porečja reke Kolpe se je ozaveščalo o poplavah in poplavni ogroženosti. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Kostel (Kolpa)

Prebivalce na ogroženih območjih v okviru porečja reke Kolpe se je seznanilo s poplavno ogroženostjo in samozaščitnimi ukrepi. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Markovci (Drava)

Osnovnošolce v okviru porečja reke Drave se je ozaveščalo o poplavah in poplavni ogroženosti. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Markovci (Drava)

Prebivalce na ogroženih območjih v okviru porečja reke Drave se je seznanilo s poplavno ogroženostjo in samozaščitnimi ukrepi. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Velika Dolina (Bregana)

Osnovnošolce v okviru porečja reke Bregane se je ozaveščalo o poplavah in poplavni ogroženosti. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Brežice (Bregana)

Prebivalce na ogroženih območjih v okviru porečja reke Bregane se je seznanilo s poplavno ogroženostjo in samozaščitnimi ukrepi. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – OŠ Razkrižje (Mura)

Osnovnošolce v okviru porečja reke Mure se je ozaveščalo o poplavah in poplavni ogroženosti. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Dolnja Bistrica (Mura)

Prebivalce na ogroženih območjih v okviru porečja reke Mure se je seznanilo s poplavno ogroženostjo in samozaščitnimi ukrepi. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitmo pred poplavami – OŠ Sečovlje (Dragonja)

Osnovnošolce v okviru porečja reke Dragonje se je ozaveščalo o poplavah in poplavni ogroženosti. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – Sečovlje (Dragonja)

Prebivalce na ogroženih območjih v okviru porečja reke Dragonje se je seznanilo s poplavno ogroženostjo in samozaščitnimi ukrepi. Oglejte si kratek prispevek o tem.

Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami – skupni kratki film

Prebivalce in osnovnošolce na ogroženih območjih v okviru porečija reke Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure se je seznanilo s poplavno ogroženostjo in samozaščitnimi ukrepi. Oglejte si kratek prispevek z dvanajstih ozaveščevalnih dogodkov v Sloveniji v mesecih februarju in marcu 2017.