V okviru projekta FRISCO1 so se izvedle številne aktivnosti, ki med ostalim rezultirajo tudi v izdelavi kart poplavne nevarnosti za različne scenarije verjetnosti za celotne glavne tokove (in delno tudi pritoke) vseh 6 rek (Dragonja, Kolpa (del), Bregana, Sotla, Drava (del) in Mura (del)), ki so predmet obdelave v projektu FRISCO1.

Karte v vseh različnih formatih za ogled ali za nadaljnje obdelave bodo javno objavljene, za pokušino pa objavljamo osnutke karte poplavne nevarnosti s prikazom dosegov poplavljanja za scenarije nastopa 10-, 25-, 50-, 100-, 500- in 1000-letne poplave na območju glavnega toka reke Sotle.

Karte si lahko ogledate tu (s klikom na posamezno datoteko) in si jih tudi prenesete kamorkoli: