V sredo, 12.9.2018, bo v občini Podčetrtek potekal uradni otvoritveni dogodek projekta FRISCO2.1, ki se bo izvajal v okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Gre za prvega izmed štirih nadaljnjih gradbenih protipoplavnih FRISCO projektov.

Projekt FRISCO2.1 – Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje je projekt vreden 1.678.525€, ki ga bo kot vodilni partner izvajala Direkcija RS za vode skupaj s projektnim partnerjem Hrvatske vode. Projekt se bo izvajal na porečju reke Sotle in je delno (85%) sofinanciran iz Evropske unije – Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt je bil odobren novembra 2017 na 5. zasedanju Odbora za spremljanje Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020  v okviru 1. Prednostne osi programa sodelovanja – Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih. Decembra 2017 je bila na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) z vodilnim partnerjem strateškega projekta FRISCO 2.1, Direkcijo RS za vode, podpisana pogodba o sofinanciranju projekta iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V okviru projekta bodo izvedeni gradbeni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na porečju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje.

Več podrobnejših informacij z vabilom in detajlnim programom dogodka dne 12.9.2018 v Podčetrtku sledi v naslednjih dneh.