V okviru projekta FRISCO1 je Ministrstvo za okolje in prostor, pod delovnim paketom T8 – Ozaveščanje o poplavni ogroženosti in krepitev institucionalnih zmogljivosti, zagotovilo prevod filma Živeti s poplavami/ Living with floods, ki na kratek način širši javnosti predstavi poplave in obvladovanje poplavne ogroženosti v Sloveniji, v obliki animinacije poda ukrepe in nasvete za ravnanje ob poplavah in poda delovanje Agencije RS za okolje, način in izdajanje hidroloških opozoril ter delovanje Uprave RS za zaščito in reševanje, ki v primeru intervencij poskrbijo za pomoč na prizadetem območju.

V zadnjem letu se je večkrat izkazala potreba tudi po angleški verziji, saj je sistem obvladovanja poplavne ogroženosti v Sloveniji predstavljen tudi ob različnih mednarodnih dogodkih. Na ta način je zainteresiranim lahko na preprost način predstavljeno obvladovanje poplavne ogroženosti in delovanje deležnih inštitucij s tega področja.

Film si lahko ogledate v okviru drugih multimedijskih video datotek tu ali pa kar s klikom spodaj: