Frisco - film Živeti s poplavami

Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) je v sklopu projekta FRISCO1 pripravilo krajši film »Živeti s poplavami«. Film je nastal v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR). Ena izmed glavnih aktivnosti projekta, je tudi dvig ozaveščenosti o poplavni ogroženosti, kar je tudi namen omenjenega filma. Film na kratko opiše poplave v Sloveniji, prikaže napovedovanje in izdajanje hidroloških opozoril ARSO ter prikaže delovanje URSZR oz. njihovo koordinacijo pomoči na terenu preko Centra za obveščanje RS in ukrepanje v primeru intervencij. Poda tudi napotke za ravnanje pred poplavami, ob napovedi poplav, med in po poplavah.