Frisco - kako se zaščitimo pred poplavami

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z drugimi partnerji (in ob sodelovanju podizvajalca Hidrotehnik d.d.) v okviru projekta FRISCO1 pripravilo informativno zloženko Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami, ki vsebuje zbirko koristnih napotkov in virov informacij o tem kaj lahko tudi sami naredimo, da smo bolje pripravljeni na poplavo.

Informativno zlozenko si lahko ogledate oz. prenesete tu: