Project Partners:

Hrvatske vode

Croatian Waters

http://www.voda.hr/

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministry of the Environment and Spatial Planning

http://www.mop.gov.si/

Agencija za okolje Republike Slovenije

Slovenian Environment Agency

http://www.arso.gov.si/

Direkcija za vode Republike Slovenije

Slovenian Water Agency

http://www.dv.gov.si/

Državna uprava za zaštitu in spašavanje

National Protection and Rescue Directorate

http://www.duzs.hr/

Državni hidrometeorološki zavod

Meteorological and Hydrological Service

http://www.meteo.hr/

Uprava RS za zaščito in reševanje

Administration for Civil Protection and Disaster Relief

http://sos112.si/slo/index.php

Inštitut za hidravlične raziskave

Institute for Hydraulic Research

http://www.hidroinstitut.si/

International Water Commissions:

International Commission for the Sava River Basin

http://savacommission.org/index.php?l=sl

International Commission for the Protection of the Danube River

http://icpdr.org/main/

Current data on river water levels and discharges:

River water levels and discharges in Slovenia

http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/

River discharges on Drava HE power plants in Slovenia

http://www.dem.si/sl-si/V-sozvo%C4%8Dju-z-naravo/Pretoki-reke-Drave

River water levels in Croatia

http://vodostaji.voda.hr/

River water levels and discharges in Austria

http://ehyd.gv.at/?g_card=pegelaktuell#

Other interesting links: