SLO

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

 • 8 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške (8 nacionalnih državnih in javnih institucij)
 • Trajanje projekta je 36 mesecev, začetek projekta je 11. april 2016, zaključek je 10. april 2019
 • Financiranje skozi Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014–2020
 • Celotni proračun: 4.070.950 €, od tega 85% ESRR, 15% nacionalna sredstva
 • Območje: porečja Sotle, Kolpe, Bregane in Dragonja ter deli porečij Drave in Mure
HR

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

 • 8 partnera iz Slovenije i Hrvatske (8 nacionalnih državnih i javnih institucija)
 • Trajanje projekta je 36 mjeseci, početak projekta je 11. travnja 2016.g., a završetak 10. travnja 2019.g.
 • Financiranje kroz Program suradnja INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014–2020
 • Ukupni proračun: 4.070.950 €, od toga 85% iz EFRR, 15% nacionalna sredstva
 • Prostorni obuhvat: slivovi rijeka Dragonja, Kupa, Sutle, Bregana, te dijelovi slivova rijeka Drave i Mure
ENG

MAIN INFORMATION ON THE PROJECT

 • 8 partners from Slovenia and Croatia (8 national government and public institutions)
 • Project duration is 36 months; the starting date is 11 April 2016, and the conclusion date 10 April 2019
 • Financing through INTERREG V-A Slovenia-Croatia 2014-2020 Cooperation Programme
 • Total budget: EUR 4,070,950 (85% ERDF, 15% national budgets)
 • Region: the Sotla, Kolpa, Bregana, Dragonja and parts of Drava, and Mura river basins

Spletna stran v izdelavi | Web stranica u izgradnji | Website under construction